شهلا شهابیان در هفدهم بهمن 1338 در تهران به دنیا آمد، اما دوران کودکی را در شهر رامسر گذراند و در آنجا بزرگ شد. او از کودکی داستان نوشت، ولی هرگز برای انتشار داستان‌هایش قدمی برنداشت.
کارشناسی علوم تجربی را از دانشسرا گرفت و بنا بود معلم باشد که نشد؛ در سال 1386 داستانی برای جشنواره هدایت فرستاد. این داستان که برای او نشان هدایت و جایزه به خانه آورد، باعث شد با در انزوا نوشتن خداحافظی کند.
شهلا شهابیان تا کنون سه کتاب به نام‌های، مجموعه داستان به یه چیز خوب فکر کن (نشر ایلیا ۱۳۸۹)، رمان تحسین شده بوی برف (نشر ققنوس ۱۳۹۵) و مجموعه داستان کوتاه رشت، ساغریسازان، کوچه بلورچیان (نشر حس آخر 1399) را منتشر کرده است.