مراسم رونمایی و جشن امضاء کتاب

مراسم نقد و بررسی کتاب

نشست‌های ادبی نشر چهره مهر