پذیرش اثر

GET STARTED

۰$

با تشکر، بزودی با شما تماس خواهیم گرفت!

شرایط و قوانین

قبل از ارسال اثر نکات زیر را در نظر بگیرید:

  • بررسی اثر به منزله پذیرش آن برای چاپ نمی باشد.
  • حداقل زمان بررسی اثر ۱۵ روز کاری می باشد.
  • تا مشخص شدن نتیجه بررسی از ارسال اثر به نشرهای دیگر خودداری گردد، در غیر این صورت اثر از دایره بررسی خارج خواهد شد.


You need to select an item to continue

قدم بعدی

فرم ثبت اطلاعات فردی

You need to select an item to continue

قدم بعدی

ارسال فایل اثر

حجم فایل نباید بیشتر ۱۰ مگابایت باشد

فقط یک فایل قابل ارسال می باشد

You need to select an item to continue

قدم بعدی

قدم نهایی

The final estimated price is :

خلاصه اطلاعات

شرح مشخصات تعداد Price
Discount :
Total :

ثبت اثر