کارگاه داستان نویسی

کارگاه داستان نویسی
تک‌ نفره
یا به دلخواه شما
چند نفره
تشکیل خواهد شد.

ما به شما کمک می‌کنیم تا طرح‌های خود را به مجموعه داستان تبدیل کنید. از اولین کلمه تا پایان کتاب طی دوره‌ای که به دلخواه شما زمان‌بندی می‌شود با یک همراه و مدرس رمان خود را آغاز نموده و به پایان برسانید. در انتها در صورت تمایل نشر چهره مهر رمان شما را منتشر خواهد کرد.